Fiscale aspecten

Bedrijven en de fiscus

Het is voor kleinere bedrijven, waaronder ook kantoor aan huis, erg interessant om in zonne-energie te investeren.

Zonne-energie wordt door de fiscus als roerend goed gezien en is daarmee onafhankelijk van het eigendom van het pand [belangrijk voor kantoor aan huis]. Voor bedrijven gelden een paar fiscale investeringsregelingen:

 

IA (Investeringsaftrek):

voor alle bedrijfsmatige investeringen. Minimaal € 2300,- op jaarbasis investeren. Het percentage loopt van maximaal 28% af tot 0%

(bij investeringen op jaarbasis van meer dan € 306391,-). Dit zijn de getallen voor 2012.

 

EIA (Energie Investeringsaftrek):

voor investeringen in Duurzame energie en energiebesparing. – 41,5% (tarief 2012; minimaal € 2300 investering, geen maximum bedrag).

De twee regelingen mogen bij elkaar opgeteld worden. De hoogte van de aftrek kunt u in mindering brengen op de fiscale winst, in het jaar van aanschaf, of het jaar van aangaan van de verplichting tot aanschaf. Onder de aftrek vallen nog diverse kosten die u en uw bedrijf zelf maken in het kader van aanschaf van een duurzame energie installatie. Daaronder vallen bijvoorbeeld verwervings-, montage-, en onderzoekskosten.

Hiernaast geldt uiteraard dat u de investering gewoon afschrijft in bijvoorbeeld 5 jaar.

Afhankelijk van de belastingdruk kan het voordeel oplopen tot een teruggave van wel 80% van de investering! Meer informatie bij uw accountant, de belastingdienst en bij Agentschap NL (o.a. bij de afdelingen EIA).

Een paar waarschuwingen

Het blijkt dat niet alle accountants/boekhouders goed op de hoogte zijn van deze regelingen en zeker van de situatie ‘kantoor aan huis’. U kunt ons altijd inschakelen om de juiste informatie door te geven.

Let op! Theoretisch kennen alle overheidssubsidies (bij optellen) een maximum.

Het is onduidelijk hoe dit zit en er zijn bij ons geen voorbeelden bekend van ’aftoppen’.

 

SDE: Stimulering Duurzame Energieproductie.

Op 1 april 2008 is de regeling SDE gepubliceerd. Deze regeling is 3 jaar van kracht geweest. Er zijn nog toezeggingen verstrekt die nog niet gerealiseerd zijn. Wij kunnen de installatie realiseren en u met de afwikkeling van deze subsidie helpen.

In 2012 is ook de SDE+ van kracht geworden. Grootverbruikers (meer dan 3 x 80 A aansluiting) kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. Hierbij moet opgemerkt worden dat de budgetten zeer snel overtekend zijn en de bijdrage zeer gering is. Meer hierover op de site van Agentschap NL.

 

Locale subsidies

Diverse provincies en gemeenten in Nederland hanteren nog een stimuleringsbeleid voor duurzame energie waarvoor u wellicht in aanmerking komt. Kijk hiervoor op: www.energiesubsidiewijzer.nl.

Lees meer

Geïnteresseerd?

Benieuwd wat we
voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan